Betegjogi képviselők

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:

Megléczné Ocsenás Mária
TELEFONSZÁMA: 06/20-4899-658
melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30, pénteken 08:00 – 14:00 óra között
E-MAIL CÍME: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu

FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: minden héten csütörtökön 9:30 – 13:30 óra között
FOGADÓÓRA HELYE: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
„Nővérszálló” földszint 3. szoba

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number:

+36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.


GYERMEKJOGI KÉPVISELŐJE:

Dr. Jásper András

Elérhetősége:     Telefon: 06-20/ 226-65-67
E-mail: andras.jasper@ijb.emmi.gov.hu

Melyek ezek?
– A betegnek mindenekelőtt joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségi ellátáshoz.
– Az emberi méltósághoz való joghoz.
– A kapcsolattartás jogához.
– Az intézmény elhagyásának jogához.
– A tájékoztatáshoz való joghoz.
– Az önrendelkezéshez való joghoz.
– Az ellátás visszautasításának jogához.
– Az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogához.
– Az orvosi titoktartáshoz való joghoz.
– Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának jogához.

Ha Ön úgy érzi, hogy az egészségügyi szolgáltatást igénybe vétele esetén jogai sérülnek, ha bizonytalan, ha tájékozódni szeretne, ha tanácsra vagy segítségre van szüksége, akkor keressen fel! Személyesen, írásban vagy telefonon várom Önöket.